+34 973 443 600 info@villartlogistic.com

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

El nostre compromís i el nostre esforç no tan sols estan enfocats a garantir la satisfacció del client, sinó també a treballar en benefici de la societat i el territori.

 

La sostenibilitat està integrada en la política d’empresa de Villart Logistic:

Descarregar la Política de Gestió Integrada

Vivim una època de grans canvis, en els ordres econòmic, social i mediambiental, que suposen tot un repte per a la societat. Les empreses tenim l’obligació de contribuir a afrontar aquests canvis de manera positiva. A aquest efecte, VL ha integrat la RSC en la seva planificació estratègica assumint els ODS impulsats per les Nacions Unides i recollits per l’Agenda 2030.

Any rere any, el nostre compromís es manté vigent: continuem promovent i secundant iniciatives que ajudin totes les persones a tenir una vida millor
Volem posar en valor el nostre compromís amb la sostenibilitat i la creació d’una societat més justa:

Descarregar Política RSC

Compromesos amb els/les nostres treballadors/es

  • Programa de benvinguda
  • Programa de ple compliment de la legislació laboral vigent i dels drets dels treballadors.
  • Programa de vida saludable.
  • Programa d’igualtat de gènere. Descarregar Pla d’igualtat
  • Programa continu i coherent de desenvolupament professional.
  • Programa de conciliació de la feina amb la vida personal.
  • Lloc de treball segur i saludable.
  • Programa de desenvolupament professional.
  • Pla de diversitat. Descarregar Pla de Diversitat
  • Comunicació oberte i contínua
  • Manual del conductor per als nostres xofers. Descarregar Manual del conductor adaptat als nostres transportistes

Compromesos am el mediambient

Compromesos amb la societat

  • Programa de finançament de recerca biomèdica.
  • Programa de promoció de l’esport i l’activitat física entre els nens i les nenes de la nostra comunitat.​
  • Col·laboració econòmica amb associacions de pacients amb càncer.

Compromesos amb un Govern d’empresa responsable i ètic

  • Programa de responsabilitat legal corporativa i compliance.
  • Codi ètic corporatiu.
  • Objectius de reducció de costos i increment de l’eficiència operativa.
  • Compromís a educar els nostres stakeholders en els principis de la sostenibilitat.
  • Desenvolupament sostenible de l’empresa.

Connectar amb el món d’una forma sostenible és un dels propòsits de VILLART LOGISTIC, de manera que, entre els seus objectius en l’àmbit de la RSC, hi ha:

  • Aconseguir una situació d’igualtat d’oportunitats i de condicions entre gèneres i empoderar totes les dones.
  • Promoure un creixement econòmic sostenible i inclusiu basat en l’ètica i el respecte.
  • Prendre mesures urgents per fer front al canvi climàtic i al seu impacte.
  • Garantir un desenvolupament professional i educatiu de qualitat, just i saludable.
  • Promoure canvis en el nostre sector a fi que les nostres pràctiques siguin més responsables i generar valor compartit amb la societat.

A més, la nostra estratègia en sostenibilitat s’alinea en gran manera amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que promou l’ONU i té un impacte positiu en 11 d’aquests objectius: