+34 973 443 600 info@villartlogistic.com

SEGURETAT

  • actualitzar anualment l’avaluació en la prevenció de riscos laborals de les persones treballadores;
  • aconseguir que no hi hagi cap accident laboral;
  • lliurar els equips de protecció individual als conductors i al personal d’oficina que els requereixi, i revisar-los i mantenir-los;
  • complir els protocols de seguretat dels nostres clients;
  • disposar d’una flota amb els sistemes més avançats de seguretat activa: avís de col·lisió davantera i frenada d’emergència, sistemes antigir i de control d’estabilitat;
  • detectar possibles situacions insegures en tota l’operativa del transport i donar-ne compte per anticipar-s’hi (Near Miss);
  • Pla d’emergències: es defineix l’equip d’emergències i les seves responsabilitats, s’avalua l’impacte de les possibles emergències i s’estableix un pla d’acció. Cada pla d‟emergència disposa d’un pla de crisi i de continuïtat de negoci.