+34 973 443 600 info@villartlogistic.com

LEGAL & COMPLIANCE

Estem compromesos a procurar el bon compliment de les lleis, de les regles i dels estàndards generals, especialment dels relacionats amb la nostra activitat

A aquest efecte, fa molts anys que estem conreant una cultura d’empresa del compliment legal, en la qual impliquem els òrgans de govern i direcció i la resta del personal, i estem integrant aquest sistema en l’activitat diària sota els tres principis següents:

  • Transparència
  • Ètica corporativa
  • Bon govern

ELS NOSTRES OBJECTIUS DE COMPLIMENT

  • Prevenció dels delictes
  • Detecció de conductes delictives
  • Reacció davant de conductes delictives

Aquesta cultura de companyia sostenible ajustada a l’ètica i a la llei demostra el compromís amb els nostres valors i és una garantia per als nostres clients, proveïdors i treballadors.

Més enllà de la protecció davant les responsabilitats administratives i penals, la nostra cultura del bon govern corporatiu protegeix el valor de reputació de la nostra companyia i ens fa més competitius.