+34 973 443 600 info@villartlogistic.com

MEDI AMBIENT

Estem molt implicats en l’entorn en què desenvolupem les nostres activitats i ens preocupem per l’impacte ambiental que puguin tenir..

Algunes de les accions que duem a terme són:

 • Renovació contínua de la flota: l’antiguitat mitjana dels nostres vehicles és d’entre 3 i 4 anys i el 100% disposen de motors Euro 6.
 • Controls sobre diversos punts que influeixen en el consum de combustible (d’aquesta manera, contribuïm a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle).​
 • Programa de capacitació: els nostres conductors reben formació sobre l’ús eficient dels vehicles i sobre tècniques de reducció del consum de combustible (aquesta formació la imparteixen els xofers master driver de Villart Logistic). Consulteu-ho a: https://anaip.es/ocs/portfolio-items/2888/?portfolioCats=36
 • Pla de digitalització de l’empresa.

 

De la evaluación medioambiental de 2022, los aspectos ambientales más significativos que ha considerado Villart Logistic son:

 

   

  Disposem d’un pla d’accions per controlar aquests impactes.

  OPERATION CLEAN SWEEP (OCS)

  A Villart Logistic estem compromesos amb la protecció del medi ambient i, en coherència amb això, ens esforcem per evitar la pèrdua de pèl·lets de plàstic en el transport i en el maneig de les mercaderies.

   

  Per garantir el compliment d’aquest compromís:

   • Ens hem adherit al pla OCS.
   • Divulguem el procediment entre els nostres treballadors.
   • Capacitem i sensibilitzem en aquesta matèria per evitar els vessaments accidentals i, en cas que n’hi hagi, perquè es coneguin les instruccions destinades a minimitzar-ne l’impacte.

  Situació de partida: es fa una observació dels serveis realitzats el 2022:

   • S’han transportat 33.797,8 tones de pèl·lets.
   • S’han detectat 7 incidències.
   • Es van poder recuperar tots els pèl·lets, ja que es van detectar els sacs estripats a les mateixes instal·lacions de la descàrrega —es van recuperar i gestionar en aquest punt.

  Indicadors OCS per fer un seguiment que permeti avaluar la millora després de l’aplicació de les mesures implementades. Resultats 2022:

  Cliqui sobre les icones per a descarregar els documents: