+34 973 443 600 info@villartlogistic.com

L'EMPRESA

Som una empresa de logística i transport internacional de mercaderies

ANY DE FUNDACIÓ

EMPLEATS

EXPEDICIONS ANUALS

FLOTA DE VEHICLES

MISSIÓ

Oferir als nostres clients un servei de gestió logística d’alta qualitat i eficiència, completament adaptat a les seves necessitats, i fer-ho d’una forma ètica, responsable i íntegra amb el medi ambient, la societat i els nostres empleats.

VISIÓ

Millorar de forma global i sostenible l’aportació de la logística a la nostra societat; consolidar l’ús eficient de la tecnologia en els nostres processos, reduir de forma dràstica l’impacte negatiu sobre el medi ambient i proporcionar als nostres empleats i col·laboradors un entorn honest, segur i de compromís en les relacions que hi establim.

VALORS

  • Confiança
  • Responsabilitat
  • Seguretat
  • Compromís
  • Qualitat

FORTALESES

  • Alta capacitat d’adaptació a les necessitats dels nostres clients.
  • Estabilitat del servei durant tot l’any, sense estacionalitat.
  • Fortalesa financera i econòmica.
  • Servei de qualitat basat en l’anàlisi continuada i l’ús de noves tecnologies.