+34 973 443 600 info@villartlogistic.com

SOSTENIBILITAT

Estem totalment convençuts que hem de plantar cara als grans problemes globals, uns problemes que caldrà resoldre si realment volem aconseguir una societat més sostenible.

 

Amb aquesta finalitat hem dissenyat polítiques enfocades a millorar de forma global la nostra aportació a la societat. Aquestes polítiques estan basades en els següents principis de sostenibilitat:

ELS NOSTRES OBJECTIUS DE SOSTENIBILITAT

 • Aconseguir la igualtat d’oportunitats i condicions entre gèneres i empoderar totes les dones.
 • Promoure un creixement econòmic sostenible i inclusiu basat en l’ètica i el respecte.
 • Prendre mesures urgents per fer front al canvi climàtic i al seu impacte.
 • Garantir un desenvolupament professional i educatiu de qualitat, just i saludable.

LES NOSTRES POLÍTIQUES DE SOSTENIBILITAT

 • Creant un lloc de treball millor per als nostres empleats:
  • Programa de ple compliment amb la legislació laboral vigent i amb els drets dels treballadors.
  • Programa de vida saludable.
  • Programa d’igualtat de gènere.
  • Programa continuat i coherent de desenvolupament professional.
  • Programa de conciliació del treball amb la vida personal.
  • Lloc de treball segur i saludable.
 • Govern d’empresa responsable i ètic:
  • Programa de responsabilitat legal corporativa i compliance.
  • Codi ètic corporatiu.
  • Objectius de reducció de costos i d’increment de l’eficiència operativa.
  • Compromís a transmetre els principis de sostenibilitat als nostres stakeholders i a educar-los en aquests principis..
  • Desenvolupament sostenible de l’empresa.
  • Objectius de rendibilitat i estabilitat economicofinancera.
 • Reduint el nostre impacte sobre el medi ambient:
 • Invertint a millorar la nostra comunitat i el nostre entorn social:
  • Programa de finançament d’investigació biomèdica.
  • Programa de promoció de l’esport i l’activitat física en nens de la nostra comunitat.
  • Col·laboració econòmica amb associacions de pacients amb càncer.
  • Col·laboració amb associacions i entitats socials de la nostra comunitat per ajudar persones vulnerables.