+34 973 443 600 info@villartlogistic.com

HSEQ

Ens prenem molt seriosament la nostra responsabilitat corporativa, raó per la qual l’empresa ha implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut a la Feina

QUALITAT

Des del 2009, any en què l’empresa es va certificar per primera vegada, ens trobem en permanent millora i optimització dels processos de gestió, i ens adaptem als canvis i demandes del sector dels nostres clients a través de plans de gestió del canvi i amb una perspectiva basada en l’anàlisi de riscos i oportunitats.

Actualment, l’empresa disposa d’un departament de Costumer Care amb vista a garantir la satisfacció dels clients a través del compliment de les seves necessitats i expectatives.

   

  MEDI AMBIENT

  L’empresa està molt implicada en l’entorn en què desenvolupa la seva activitat i es preocupa per l’impacte ambiental que pugui arribar a ocasionar.  

  Algunes de les accions que duem a terme són: 

    

  • Renovació continuada de la flota: la mitjana d’antiguitat dels nostres vehicles és de 3-4 anys i el 100% disposen de motors Euro 6.
  • L’empresa aplica controls sobre diversos punts que influeixen en la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i consum de combustible
  • Programa de capacitació: els nostres conductors reben formació sobre l’ús eficient dels vehicles i tècniques de reducció del consum de combustible. A més, la majoria disposen de formació BBS.
  • Digitalització de l’empresa.

  SEGURETAT I SALUT A LA FEINA

  La prevenció de riscos laborals, la seguretat a la feina i la salut dels nostres treballadors són valors fonamentals de la nostra cultura empresarial. És per això que l’empresa té com a objectiu principal 0 accidents. 

  • L’empresa disposa d’un sistema de gestió de prevenció certificat i basat en la ISO 45001.
  • Promou la participació, la col·laboració i la implicació dels treballadors.
  • Disposa d’un pla de formació anual i imparteix formació continuada als treballadors.
  • Duu a terme accions destinades a la satisfacció i la fidelització dels treballadors.
  • Ha implantat un programa de vida saludable.

  Així, l’empresa ha implantat una política de gestió integrada que es basa en els principis de les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

   CERTIFICACIONS